Chào mừng quý vị đến với KẾT NỐI ĐAN MÊ .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

HINH: ÔN CHƯƠNG II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:06' 06-04-2019
Dung lượng: 53.9 KB
Số lượt tải: 689
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II - HÌNH 6
1. Nếu  = 280, B = 1520 và chúng không có cạnh chung. Hai góc A và B gọi là :
a, Hai góc kề bù b, Hai góc bù nhau. c, Hai góc phụ nhau. d, Hai góc kề nhau.
2. Cho biết tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy bằng 400 và góc xOz là góc tù, thì góc yOz có thể có số đo bằng : a, 500 b, 1800 c, 200 d, 800
3. Tia OA là tia phân giác của góc BOC nếu :a, Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC.
b, Hai góc BOA và AOC bằng nhau.
c, Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, hai góc BOA và AOC bằng nhau.
d, Cả 3 câu trên đều đúng.
4. Cho điểm D nằm trên đường tròn (A, 3cm). Độ dài của AD là:
a, 4cm b, 3cm c, 1cm d, 6cm
5. Cho góc xOy có số đo bằng 900 , tia Ot nằm trong góc xOy. Góc xOt và tOy có cùng số đo là 450 . Ta có thể khẳng định :
a, Tia Ot là tia phân giác của góc xOy. b, Tia Oy chia đôi góc xOy.
c, Hai góc xOt và tOy là hai tia phụ nhau. d, Cả 3 câu trên đều đúng.
6.Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
1) Góc bAc có đỉnh là ......................., có hai cạnh là……………….
2) Nếu tia Oa nằm giữa hai tia Ob, Oc thì.................
3)Tam giác XUV là hình gồm ..................................Ký hiệu : ...................................
4) Đường tròn tâm A, bán kính m là hình gồm ......... Ký hiệu : ..............................
7: Cho góc xOy bằng 1300, vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sau cho góc xOt bằng 400. Vậy góc tOy là góc:A. Nhọn B. Vuông C.Tù D. Bẹt
8: Cho biết A và B là hai góc phụ nhau. Nếu góc A có số đo là 550 thì góc B có số đo là:
A.  B.  C.  D. 
9: Số đo của góc bẹt là :A. 900 B. 1000 C. 600 D.1800
10:Cho hình vẽ , biết  = 300 và  = 1200. Suy ra:
A. yOz là góc nhọn. B. yOz là góc vuông.
C. yOz là góc tù. D. yOz là góc bẹt.
11: Khi nào thì / ?
A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Cả A , B , C .
12 : Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi : A. 
B. và C.  D. 
13 : Hai góc xOt và tOy là hai góc kề bù . Biết  = 800, góc tOy có sốđo là :
A. 100 B. 500 C. 800 D. 1000
1 4 : Góc mOn có sốđo 400 , góc phụ với góc mOn có sốđo bằng :
A. 500 B. 200 C. 1350 D. 900
15: Cho góc xOy bằng 1300, vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sau cho góc xOt bằng 400. Vậy góc tOy là góc:A. Nhọn B. Vuông C.Tù D. Bẹt
16: Hai góc phụ nhau, số đo của góc một góc là 700, góc kia có số đo là bao nhiêu
A) 200 B) 1300 C) 1100 D) 300
17 :Cho tia Ot; Ox nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy và góc yOx = 800,
góc yOt = 500 thì số đo góc xOt là: A) 400 B) 1300 C) 500 D) 300
18: Cho hai góc bù nhau, một góc có số đo là 600 thì số đo của góc kia là:
A/ 1000 B/ 1100; C/ 1200; D/ 1300
19 : Cho tia Ox là tia phân giác của góc yOz, biết góc xOy = 560, thì số đo góc yOz bằng :
A) 280 B) 1240 C) 340 D) 1120
20: Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng
A/ Góc phụ với góc nhọn
 
Gửi ý kiến