Chào mừng quý vị đến với KẾT NỐI ĐAN MÊ .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

DE ON CHUONG II-HINH 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:34' 15-03-2019
Dung lượng: 167.4 KB
Số lượt tải: 1513
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1
I.Phần trắc nghiệm:(3đ) (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu1: Cho góc xOy có số đo là 850 . Góc xOy là góc :
A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt
Câu 2: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc bù nhau:
A. Đúng B. Sai
Câu 3: Cho góc xOy bằng 1300, vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sau cho góc xOt bằng 400. Vậy góc tOy là góc:
A. Nhọn B. Vuông C.Tù D. Bẹt

Câu 4: Cho hình vẽ, là góc :
/

A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt
Câu 5: Cho biết A và B là hai góc phụ nhau. Nếu góc A có số đo là 550 thì góc B có số đo là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Số đo của góc bẹt là :
A. 900 B. 1000 C. 600 D.1800

II.Phần Tự Luận:( 7đ)
Câu 7: (1,5đ)
a) Góc là gì ?
b) Vẽ góc xOycó số đo bằng450
Câu 8 Vẽ hai góc kề bù xOm và mOy biết góc mOy bằng 600 . Tính số đo góc xOm? (1,5đ)
Câu 9: (4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sau cho góc xOt bằng 300, góc xOy bằng 600.
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy Không ? Vì sao?
b) Tính góc tOy và so sánh góc tOy với góc xOt?
c)Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
d) Vẽ tia phân giác Om của góc xOt. Tính số đo góc mOy?
ĐỀ 2
ĐÊ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: 2,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cai đứng trước câu trae lời đúng nhất
Câu 1:Cho hình vẽ (H.1) biết = 300 và = 1200. Suy ra:
A. yOz là góc nhọn. B. yOz là góc vuông.
C. yOz là góc tù. D. yOz là góc bẹt.
Câu 2:Nếu = 350 và = 550. Ta nói:
A. A và B là hai góc bù nhau. B. A và B là hai góc kề nhau. H1
C. A và B là hai góc kề bù. D. A và B là hai góc phụ nhau.
Câu 3:Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định tia Ot là tia phân giác của góc xOy?
A. xOt = yOt B. xOt + tOy = xOy
C. xOt + tOy = xOy và xOt = yOt D. Tất cả các câu trên đều sai.
Câu 4:Cho hình vẽ (H.2) có số đo là:
A. 1450 B. 350
C. 900 D. 550
Câu 5:Cho hình vẽ ( H.3) đường tròn tâm O,
bán kính 4cm. Một điểm A (O;4cm) thì:
A. OA = 4cm B. OA = 2cm
C. OA = 8cm D. OA = 6cm
Câu 6: Hình vẽ (H.4) có:
A. 4 tam giác B. 5 tam giác H.4
C. 6 tam giác D. 7 tam giác
Câu 7: Góc là hình gồm:
A.Hai tia cắt nhau. B. Hai tia chung gốc.
C.Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng. D.Hai tia ở hai nửa mặt phẳng đối nhau.
Câu 8:.Hai góc kề bù khi:
Hai góc có chung một cạnh.
B. Hai góc có chung một đỉnh.
Hai góc có chung một đỉnh và chung một cạnh.
Hai góc có chung một cạnh còn hai cạnh kia là hai tia đối nhau.
II. TỰ LUẬN: (8.0 điểm)
Câu 9. (2.0 điểm)
Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết = 118o.Tính ?
Câu 10. (6.0 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox,vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 400 và = 800.
 
Gửi ý kiến