Chào mừng quý vị đến với LÊ THỊ TUYẾT - NGỌC LẶC -THANH HÓA.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

CHỦ ĐỀ GÓC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:45' 25-03-2018
Dung lượng: 363.0 KB
Số lượt tải: 1623
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 05/3/2016
CHỦ ĐỀ: GÓC.
A. LÝ THUYẾT:
1. Định nghĩa:
Góc là hình gồm hai tia chung gốc, hai tia chung gốc gọi là hai cạnh của góc, gốc chung gọi là đỉnh của góc.
Ví dụ 1 :


Trên hình ta có góc xOy, được kí hiệu là : Hai cạnh là : Ox và Oy.

Ví dụ 2:Trên hình ta có góc BAC, được kí hiệu là : . Hai cạnh là : AB và AC.
2. Số đo góc :
Ví dụ: Trên hình ta có góc xOy có số đo góc là 750,
được kí hiệu là : =750.
Nhận xét : Mỗi góc có một số đo xác định, và là số
dương. Số đo góc bẹt là 1800.
3. Công thức tính số đo góc :
a) Dùng kiến thức về tia năm giữa hai tia: Nếu tia Oy năm giữa hai tia Ox và Oz
=> 
Ví dụ : Cho hình vẽ hãy tính số đo góc còn lại :

b) Dùng kiến thức về hai góc kề bù: Nếu và là hai góc kề bù
=> +=1800.
Ví dụ: Cho =1300, vẽ kề bù với nó . Tính số đo các góc còn lại.c) Dùng kiến thức về tia phân giác của một góc: Nếu Oy là tia phân giác của góc xOz => 
Ví dụ : Cho , vẽ tia phân giác Ot của góc đó. Hãy tính số đo các góc còn lại.Giải: Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy
=> = 600.
KL : 
B. BÀI TẬP :
Bài 1: Vẽ , hãy vẽ thêm tia Om trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng Ox sao cho . Hãy tính số đo các góc còn lại.
Giải
Vì tia Om nằm giữa hai tia Ox và Oy
=> 
=> 
Mà ; 
=> => 
Bài 2:
Cho góc zOy =800, vẽ góc yOx kề bù với nó . Tính số đo các góc còn lại.
Giải
Vì xOy và yOz là hai kề bù
=> xOy + yOz =1800.
Mà zOy = 800
=> xOy = 1800 - 800
=> xOy = 1000.
Vậy xOy = 1000
Bài 3: GV treo bảng phụ có nội dung sau :
Hãy chỉ ra các mối quan hệ giữa các góc có trong từng hình vẽ sau:

1350
410
480
450HS làm tiếp tại lớp bài tập :
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
Nếu tia AE nằm giữa hai tia AF và AK thì ................................
Hai góc ............................ (.............................) có tổng bằng 900 (1800)
Hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau gọi là ............. ................................................ , chúng có tổng số đo bằng số đo của góc ............

Bài 4:
Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa đoạn thẳng AB , hãy vẽ góc CAB = 600 .
Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa đoạn thẳng AB nhưng không chứa tia AC, hãy vẽ góc DAB = 400 .
Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
Tính số đo góc CAD .
Giải
Tất cả hs cần phải vẽ được hình vẽ như sau :
Có hình vẽ sau :
Có hình vẽ sau :

Ta thấy tia AB nằm giữa hai tia AC và AD vì có : 600 + 400 = 1000 = 
Vì tia AB nằm giữa hai tia AC và AD
=> ta tính được : = 1000.
=> 
Mà ; 


Bài 5: Trên hai cạnh của góc xÔy lần lượt lấy hai điiểm A và B . Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M bất kỳ . Vẽ tia Oz đi qua M.
Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ?
Giả sử xÔy = 800, yÔz = 600 . Hãy tính yÔz ?
x
Giải A
Hình vẽ : M

O 600 80 B y

Từ hình vẽ ta có : tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy và M nằm giữa hai điểm A và B của đoạn thẳng AB và tia Oz đi qua M.
Nếu : xÔy = 800, yÔz = 600. Ta có :
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy


Mà ; 

Bài 6: Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx`, biết . Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính .
GV hướng dẫn hs làm bài :
HS vẽ hình theo đề bài .
Có những cách tính nào ?
(C1 : sử dụng
 
Gửi ý kiến